< Strona Główna < Na służbie


Czy ufamy instytucjom życia publicznego?

Polacy deklarują nadal zaufanie do naszej formacji. Od wielu lat zaufanie oscyluje na bardzo wysokim poziomie około 94 %. Taki poziom zaufania społecznego jest wynikiem zaangażowania strażaków w wykonywanie swoich zadań statutowych czyli ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi.

Działanie naszej formacji na rzecz społeczeństwa można określić przez sparafrazowanie ludowego przysłowia; „gdzie diabeł nie może, straż pośle”.

Badania GUS-u

Otwock 30.11.2015 | Tekst: KP PSP Otwock"Noc z chemią..."

O godz. 21.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymało informację o rosyjskiej ciężarówce, która przewróciła się na trasie nr 50 przy skręcie do m. Glinki. Z pierwszych informacji wynikało, że TIR zablokował całkowicie ruch a ładunek z naczepy siodłowej częściowo wysypał się na trasę. Do akcji ruszyły zastępy JRG i OSP z Karczewa i Otwocka Wielkiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziła się informacja o przewróconej naczepie i wyspanej substancji chemicznej. Ustalenie szczegółów zdarzenia i rodzaju substancji chemicznej było utrudnione z powodu stanu psychicznego kierowcy i bariery językowej. Na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownicza o profilu chemiczno-ekologicznym z Warszawy. W tym czasie parole policji organizowały objazdy. Przed przybyciem specjalistów chemików udało się ustalić, że ładunek stanowiło 20 ton granulatu Bisfenolu A, przewożonego w „BIGBAG-ach”.

Na miejsce działań przybył Naczelnik Wydziału Operacyjnego i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. Po zgromadzaniu odpowiednich sił i środków przystąpiono do zbierania rozsypanego granulatu i przeładowywania nieuszkodzonych „BIGBAG-ów” na zastępczą ciężarówkę. Ze względu na właściwości drażniące substancji chemicznej, wszelkie czynności ratownicy wykonywali w maskach z pochłaniaczami oraz kombinezonach chemoodpornych. Dowodzący akcją, cały czas konsultowali się z przedstawicielem WIOŚ przybyłym na miejsce działań celem ograniczenia oddziaływania substancji na środowisko. Dodatkowym utrudnieniem była szybko spadająca temperatura otoczenia. Cała akcja trwała ok. 8 godz.,
a ratownicy powrócili do koszar tuż przed 5 rano.
Akcja ta dowiodła, że potencjał ratowniczy powiatu może liczyć na realne wsparcie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz instytucji i podmiotów z nim współpracującychOtwock 23.11.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockUwieziony kierowca w kabinie samochodu ciężarowego.

W dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 11.59 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku wpłynęło zgłoszenie następującej treści:

„ …..w Karczewie przy ul. Gołębiej wywrotka przygniotła mężczyznę, przyjeżdżajcie …..”.

Natychmiast zadysponowano niezbędne siły i środki. Po kilku minutach na miejscu zdarzenia byli ratownicy PSP i druhowie z jednostek ochotniczych (Jabłonna, Józefów i Karczew). Wewnątrz kabiny leżącego pojazdu znajdował się poszkodowany mężczyzna (kierowca). W chwili wypadku prawdopodobnie stał na stopniu kabiny pojazdu, gdyż jedną nogę miał uwięzioną wewnątrz kabiny, a drugą pomiędzy kabiną na jezdnią. Na szczęście był przytomny.

Ratownicy, po krótkiej ocenie stanu zdrowia poszkodowanego przystąpili do jego uwalniania. Przy użyciu specjalnych poduszek ciśnieniowych oraz sprzętu hydrauliki siłowej unieśli kabinę i ewakuowali osobę zagrożoną. Następnie przekazali ją zespołowi medycznemu.

Pozostał jednak problem sprawdzenia, czy pod leżącą na boku i częściowo wypełnioną żwirem naczepą pojazdu nie ma przypadkowych osób. Sprzęt jakim dysponują otwoccy strażacy nie pozwalał na uniesienie naczepy. Zapadła decyzja o zadysponowaniu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z Warszawy oraz przystąpienia do ręcznego rozładowania żwiru. Tutaj niezwykle pomocnym okazał się mieszkaniec Karczewa, a jednocześnie członek OSP Karczew pan Robert Żelazo.

Z własnej inicjatywy przy użyciu swojego prywatnego sprzętu (koparka) w istotny sposób skrócił czas niezbędny na rozładowanie naczepy. Było to bardzo istotne, gdyż w sposób jednoznaczny nie można było do końca wykluczyć obecności innych poszkodowanych.

To zdarzenie po raz kolejny potwierdziło sprawność działania i współdziałania służb oraz instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo (na miejscu oprócz straży i zespołu ratownictwa medycznego była policja oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Karczewa). Jednak na szczególne słowa uznania zasługuje postawa druha Roberta Żelazo. Takie postawy musimy promować.Otwock 20.11.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Piotr Tabencki„PATROL 15” na terenie naszego powiatu...

Patrol-15 to ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Oprócz Wojska Polskiego wzięły w nim udział służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i centra zarządzania kryzysowego w naszym państwie. Dwa epizody ćwiczenia obejmowały swoim zasięgiem teren powiatu otwockiego.

Na przyczółku promowym w Karczewie wystąpiło zdarzenie ekologiczne – wyciek substancji ropopochodnej z beczek, które dostały się do rzeki Wisły.

Drugi epizod to zdarzenie radiacyjne – uwolnienie materiału promieniotwórczego w wyniku ataku terrorystycznego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

W obu zdarzeniach brały udział zastępy strażackie z naszego powiatu wspomagane przez grup ratownictwa specjalistycznego z Płocka i Warszawy. W tego typu sytuacjach potencjał ratowniczy szczebla powiatowego nie jest wstanie sam podołać wyzwaniom.

Tylko koordynacja działań przez centra reagowania na sytuacje kryzysowe oraz współpracy służb i podmiotów może dać optymalny efekt ratowniczy i zniwelowanie skutków ich oddziaływania.
Zasadniczym celem, postawionym sobie przez organizatorów ćwiczenia PATROL 15, było zgrywanie i sprawdzenie współdziałania poszczególnych elementów wchodzących w skład KSWSiA oraz podsystemów właściwych resortów i podmiotów. Następne takie ćwiczenia już za 3 lata…Otwock 18.11.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: BOA11 listopada...

W dniu 11 listopada 2015 r. poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze samorządowe. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Wincentego a Paulo, której przewodniczył proboszcz ks. Bogdan Sankowski. We mszy uczestniczyły władze powiatu, miasta, kombatanci, przedstawiciele służb i organizacji społecznych, liczne poczty sztandarowe.

Po uroczystościach religijnych, pod pomnikiem Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce i kwiaty. W imieniu policjantów i strażaków otwockich wspólny wieniec w barwach narodowych złożyli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Tomasz Dąbrowski i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinsp. Andrzej Karpiński.

Uroczystości w Otwocku uświetnił piknik historyczny oraz koncert w ramach XII Europejskiego Festiwalu Muzycznego, który odbył się w auli LO im. K.I. Gałczyńskiego.

Otwock 12.11.2015 | Tekst: KP PSP OtwockPamiętamy o tych co odeszli...

Jak co roku w przeddzień Wszystkich Świętych na miejscowym cmentarzu przedstawiciele otwockich strażaków złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie nestora otwockich strażaków Strzeżymira Rawicza-Pruszyńskiego. Strażacy z JRG poświęcili swój czas na uporządkowanie i przystrojenie grobu.Otwock 01.11.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Pali się 200 hektarów lasu…”

W dniu 29 października na terenie dwóch mazowieckich powiatów: ostrowskiego i wyszkowskiego miały miejsce ćwiczenia pod kryptonimem: „PUSZCZA 2015”. Autorzy scenariusza założyli pożar kompleksu leśnego w Puszczy Białej na powierzchni ok. 200 ha. W pierwszym rzucie do akcji zostały zadysponowane lokalne sił KSRG z dwóch powiatów. Okazały się one niewystarczające. Zgodnie z ustalonymi procedurami do działań zostały skierowane pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej w sile: 3 kompanii gaśniczych, kompanii specjalnej oraz plutonu wsparcia. Ze względu na wielkość zaangażowanych sił (450 strażaków) powołano 3 sztaby, w tym: sztab strategiczny i dwa sztaby taktyczne.

W sztabie taktycznym „Wyszków” w roli rozjemcy, czyli recenzenta jego funkcjonowania, występował Zastępca Komendanta Powiatowego w Otwocku. Działanie tego sztabu było dodatkowo utrudnione z powodu awarii kontenera łącznościowego. Funkcyjni z KP PSP Wyszków musieli „improwizować”. W ocenie naszego rozjemcy kadra wyszkowskich strażaków wywiązała się z postawionego zadania znakomicie, profesjonalnie kierując działaniami kompanii gaszących kompleks leśny.

To doświadczenie będzie procentowało w przyszłych działaniach gaśniczych, nie tylko strażaków wyszkowskich i ostrowskich, ale także na całym Mazowszu. Pamiętajmy, że w naszym powiecie 26% powierzchni stanowią lasy.Więcej foto

Otwock 30.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockTerroryści uderzyli w Otwocku...

W piątek o godz. 11.02 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęła informacja ze Stanowiska Policji otwockiej, że na teren Wodociągów przy ul. Karczewskiej wtargnęli zamaskowani osobnicy, którzy otworzyli ogień z broni maszynowej do pracowników. Dyżurny operacyjny powiatu zadysponował do akcji cztery zastępy z JRG i OSP, a także grupę operacyjną z dowódcą JRG na czele. Zaistniała sytuacja kryzysowa, w której zastępy strażackie wspomagają pododdziały Policji. To wstęp do scenariusza ćwiczeń pod kryptonimem „JESIEŃ 2015”.
Ćwiczenia obronne, pod kierownictwem p. Mirosława Pszonki Starosty Powiatowego, są cyklicznymi przygotowaniami powiatu otwockiego do różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. Ćwiczenia te, zaplanowane na dwa dni, stanowią szereg przedsięwzięć mających na celu koordynację działań administracji szczebla samorządowego oraz służb w celu opanowania zaistniałego zagrożenia.

Praktyczny element ćwiczenia to epizod ataku terrorystów na OPWIK, który niesie ze sobą ofiary śmiertelne oraz wysadzenie jednego z budynków przedsiębiorstwa, a tym samy wzniecenie gwałtownego pożaru.
Działania pododdziału antyterrorystycznego Policji były bardzo spektakularne i „wybuchowe”. Przeprowadzone z rozmachem, a obserwatorzy mieli okazję przyjrzeć się procedurom stosowanym przy tego typu zdarzeniach.

Działania zastępów strażackich tym razem nie były aż tak widowiskowe. Koncentrowały się na zabezpieczeniu działań Policji, współdziałaniu z Zespołami Ratownictwa Medycznego a przed wszystkim na opanowaniu pożaru budynku i ewakuacji poszkodowanych.
Ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację Kierownik Działań Ratowniczych
(KDR) st.kpt. R. Podgórski wezwał pluton wsparcia „Fabryka” złożony z zastępów OSP: Świdry Małe, Jabłonna, Otwock Wielki.
Należy zaznaczyć, że organizatorzy ćwiczeń zaprosili młodzież z otwockich szkół. Uczniowie w ramach przygotowania obywatelskiego do wyzwań współczesnych czasów, mieli możliwość zapoznania się z praktycznym działaniem służb.Otwock 26.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockWyróżnienie od Prezydenta RP ...

W śród 50 strażaków Mazowsza wyróżnionych medalami znalazł się nasz oficer st. kpt. Michał Dziubak postanowieniem Prezydenta RP odznaczony został medalem brązowym za długoletnią służbę. Medal wręczył mu Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski w asyście nadbryg. Józefa Galicy przełożonego wszystkich mazowieckich strażaków. Uroczystość odbyła się 20 października br. na placu apelowym przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Nr 9 na warszawskim Ksawerowie.

Po uroczystości umożliwiono uczestnikom zwiedzenie nowej siedziby Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego przy ul. Domaniewskiej. Budynek Komendy Wojewódzkiej posiada wiele nowatorskich rozwiązań, które podniosą efektywność jej funkcjonowania. Czekamy na oficjalne oddanie budynku do eksploatacji.Otwock 21.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KW PSP WarszawaEgzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z KSRG.

W dniu 8 października, w sali wykładowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku odbył się egzamin sprawdzający z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Egzaminowi poddanych było 26 strażaków PSP oraz 14 druhów z OSP.
Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu pisemnego oraz części praktycznej, wykonywanej na manekinach treningowych i specjalistycznym sprzętem.

Komisja egzaminacyjna z Wojewódzkim Koordynatorem ratownictwa Medycznego PSP lek.med. Jackiem Gorzkowskim na czele oceniła pozytywnie stan wiedzy strażaków z terenu powiatu otwockiego. Wszyscy otrzymali ocenę pozytywną.
Egzaminowi , m.in. został poddany Komendant Powiatowy PSP, który błysną wiedzą z przedmiotowej tematyki. Gratulujemy zdania trudnego egzaminu i potwierdzenie nabytych uprawnień…Otwock 09.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock7 października - „Czarna środa” otwockich strażaków…

W tym dniu otwoccy strażacy pierwszy raz wyjechali do pożaru już o godzinie 7.25. Zastęp JRG gasił karpę drzewa na leśnej polanie.
O godz. 10.19 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wypłynęło zgłoszenie o wybuchu butli gazowej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte. Do działań zadysponowano zastęp JRG i zastęp z OSP w Karczewie. Do akcji, ze względu na typ zdarzenia,  udał się także dowódca JRG wraz z Zastępcą Komendanta. Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że doszło do wybuchu piecyka gazowego którym dogrzewano mieszkanie.
Następne zgłoszenie „wpadło” już o godz. 12.39. Pożar budynku drewnianego na przy ul. Łąkowej w Otwocku. Tak się złożyło, że pożar ten był widoczny z okien budynku Komendy. Do działań zadysponowano 2 zastępy JRG i 3 z OSP Wółka Mlądzka, Jabłonna i OSP Karczew. Po dojeździe zastano rozwinięty pożar poddasza w drewnianym budynku. Na miejsce pożaru przybył Komendant Powiatowy celem koordynacji działań.
W trakcie akcji w Otwocku strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze nieużytków rolnych w Karczewie przy ul. Wiślanej.  Stanowisko Kierowania zadysponowało tam zastęp OSP Karczew zmierzający do pożaru na Łąkową.

Podczas dogaszania pożaru na ulicy Łąkowej strażacy otrzymali następne zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego w miejscowości Majdan. Do akcji ratowniczo-gaśniczej ruszył zastęp JRG z Posterunku w Starej Wsi oraz zastęp JRG działający już przy ul. Łąkowej, który musiał „alarmowo” zwinąć sprzęt i udać się do Majdanu. Jednocześnie alarmowano druhów z OSP w Wiązownie i Malcanowie.
Ze względu na „rozproszenie” sił strażackich, do akcji udał się również Zastępca Komendanta wraz dowódcą JRG.
Pierwszymi ratownikami przybyłymi na miejsce pożaru byli druhowie z OSP Wiązowna, którzy zastali pożar poddasza w budynku parterowym. Działania były prowadzone standardowo i po niespełna 15 minutach pożar został opanowany.

Kolejne zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w Otwocku przy ul. Zacisznej wpłynęło godzinie 16.34. Z informacji wynikało, że nastąpiło rozszczelnienia złącza w kuchence gazowej. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do wybuchu.
Ale to jeszcze nie koniec zdarzeń ……. O godzinie 23.13 zastępy PSP i OSP udały się do pożaru w Józefowie przy ul. Gen. Sikorskiego. na miejscu strażacy zastali rozwinięty pożar garażu sąsiadującego z budynkiem jednorodzinnym. Akcja gaśnicza była skierowana przede wszystkim na obronę budynku mieszkalnego i skrzynki z przyłączem gazowym. Zastępy zakończyły działania gaśnicze ok. godziny 1.00 w nocy.

W czasie trwania działań gaśniczych w Józefowie strażacy z Posterunku w Starej Wsi działali na trasie nr 17 w miejscowości Ostrowik. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z dzikiem. Osoby podróżujące oplem nie wymagały pomocy medycznej. Jednak z silnika pojazdu wyciekł olej, a auto tarasowało drogę. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zneutralizowali wyciek.

Tak zakończył się dzień ochrzczony przez otwockich strażaków „CZARNĄ ŚRODĄ”…Otwock 08.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockKonferencja w sprawie bezpieczeństwa w Józefowie…

Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie wraz z Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Urzędem do spraw cudzoziemców zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową poświeconą problematyce nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszego kraju.

Celem Konferencji było przeprowadzanie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przemysłu na temat zagrożeń oraz metod zapobiegania im i zwalczania.

W/w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Zastępca Komendanta Powiatowego st.bryg. Tomasz Dąbrowski.Otwock 07.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: WSGE w JózefowieNasz biegacz znów z sukcesem…

mł.ogn. Marek Książek z JRG uczestniczy w wielu biegach organizowanych na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Na początku października br. wziął udział w XXI Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Biegu na 10 km., które odbyły się w Rakoniewicach, woj. wielkopolskie. W biegu uczestniczyło ponad 1400 biegaczy, w tym 225 strażaków. Nasz champion zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn, a także drugie miejsce w klasyfikacji wiekowej 30-39 lat.

Więcej informacji na stronie: http://www.10drzymaly.pl/galeria-dychadrzymaly.htmlOtwock 05.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: www.10drzymaly.plNasz kolega idzie na emeryturę…

W środę, 30 września br. po 26 latach służby, st.asp. Roman Ćwiek zakończył swój ostatni dyżur w szeregach otwockich strażaków.

Podczas porannej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej, po raz ostatni zdał służbę w podziale bojowym. Jak nakazuje tradycja zadzwonił dzwonem obwieszczającym koniec zaszczytnej służby. st.asp. Roman Ćwiek przez wiele lat pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w JRG. Bezpośrednio uczestniczył i dowodził wieloma trudnymi i skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Niejednokrotnie wykazał się osobistą odwagą i zaangażowaniem podczas ratowania życia i zdrowia ludzi w pożarach i wypadkach komunikacyjnych. Został odznaczony przez Prezydenta RP medalem „Za długoletnią służbę” oraz wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Przez wiele lat swojej służby był „nauczycielem” dla młodszych pokoleń otwockich strażaków. Młodym adeptom pożarnictwa przekazywał tajniki trudnego strażackiego rzemiosła.
Panie Romanie mówimy Tobie dowidzenia, ale nie żegnaj…Otwock 01.10.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„ I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy…”

W dniu 18 września br. w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie miała miejsce doniosła uroczystość. Przybyli upamiętnili martyrologię leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodnich rubieżach II Rzeczpospolitej w latach 1939-1948.

Cały przebieg uroczystości podkreślił znaczenie przekazywania młodszemu pokoleniu Polaków prawdy o tamtych mrocznych czasach. W uroczystości brała udział kompania Wojska Polskiego, która oddała salwę honorową. Odczytano apel poległych, a zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów  w barwach narodowych. Wspólną wiązankę złożyli przedstawiciele otwockich Policjantów i Strażaków. Kluczowym punktem uroczystości , szczególnie dla licznie zgromadzonej młodzieży była inscenizacja pt.” I tylko pamięć zostanie po tej katyńskiej nocy…” która w przejmujący sposób przedstawiła mordowanie polskich oficerów przez zbrodniarzy z NKWD.
Miłym akcentem na zakończenie uroczystości była degustacja żołnierskiej grochówki.Otwock 19.09.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Nadleśnictwo CelestynówWspółdziałanie na granicy powiatów

Kwadrans po godzinie 13, w piątek 11 września br. wpłynęło z Centrum Powiadamianie Ratunkowego zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie K-17, potocznie zwaną „trasą lubelską”, na pograniczu gminy Wiązowna z m.st. Warszawa.  Do działań ratowniczych Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Otwocku zadysponowało jeden zastęp ratowniczo-gaśniczy z JRG oraz  dwa zastępy z OSP: Wiązowna i Malcanów.

Z informacji przekazanej przez CPR wynikało, że z wypadku wzięły udział dwa samochody ciężarowe. Kierowca jednego z nich został uwięziony w kabinie na skutek zderzenia.
W pierwszym etapie działań, ratownicy zabezpieczyli teren akcji  i odłączyli zasilanie w pojazdach. Następnie, pod nadzorem ratownika medycznego PRM, przystąpili  do wykonania dostępu do poszkodowanego za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulik siłowej.  W tym momencie na miejsce akcji przybyły zastępy ratownicze z Warszawy tj. JRG Nr 12 i OSP Stara Miłosna. Strażacy po wykonaniu dostępu do poszkodowanego, ewakuowali kierowcę i przekazali ratownikom Zespołu Ratownictwa Medycznego.  Dalsze działania zastępów OSP polegały na dokładnym oznakowaniu terenu akcji. Następnie druhowie  pomagali patrolom Policji w czynnościach oraz rozładowaniu potężnego korka, który utworzył się na trasie K-17.

Po przekazaniu poszkodowanego do ZRM, okazało się, że działania ratownicze zastępów strażackich prowadzone były ok. 150 m od granicy administracyjnej naszego powiatu tj.  po stronie warszawskiej. Dowodzi to , że niesienie pomocy poszkodowanym nie zna granic administracyjnych, a krajowy system ratowniczo-gaśniczy sprawdza się w dzianiu.Otwock 12.09.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockĆwiczenia „RUINY” 2015.

W dniach 2-4 września br., dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku zorganizowało ćwiczenia dla trzech zmian służbowych. W ćwiczeniach uczestniczyły również zastępy z OSP Jabłonna i OSP Wólka Mlądzka. Budynek jest wyłączony z użytkowania, co pozwoliło na stworzenie i przeprowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do występujących podczas rzeczywistego pożaru.

Zastępy ratownicze miały za zadanie zlokalizować i ugasić źródłoognia oraz prowadzić działania w strefie silnego zadymienia. Dodatkowym elementem ćwiczeń było zlokalizowanie osób poszkodowanych, które były bezpośrednio zagrożone przez płomienie i produkty spalania tj. dym.

Strażacy z JRG i OSP doskonalili m.in.:
- organizację ewakuacji osób,
- operowanie prądami gaśniczymi,
- współdziałanie zastępów w dynamicznie zmieniającej się sytuacji pożarowej,
- techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
- prowadzenie łączności z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego.Więcej fotoOtwock 08.09.2015 | Tekst: KP PSP Otwock i Foto: Piotr TabenckiRocznica Wybuchu II Wojny Światowej…

Delegacja strażaków naszej Komendy wzięła udział w uroczystości organizowanej przez Prezydenta Miasta Otwocka z okazji 76. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Program obchodów obejmował mszę polową odprawioną przez ks. proboszcza Bogdana Sankowskiego na cmentarzu parafialnym w Otwocku, a następnie przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości pod pomnik poświęconym żołnierzom poległym podczas ostatniej wojny.

Jak co roku, wspólną wiązankę kwiatów w barwach narodowych w imieniu otwockich służb mundurowych złożyli: Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Zalesiński i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Tomasz Dąbrowski.Otwock 02.09.2015 | Tekst: KP PSP OtwockStrażak z Otwocka na podium Mistrzostw Europy.

29 sierpnia 2015 r. u podnóża Dolomitów, w wieczornej scenerii miasta Feltre (Włochy) odbyła się 15. edycja Mistrzostw Europy Strażaków w Biegu Ulicznym.

Tego dnia w mieście panowała wyjątkowa sportowa atmosfera. Wszystko za sprawą kilkuset biegaczy, którzy zawitali do Feltre w celu sprawdzenia się na trasie kilku biegów, odbywających się w ramach 27. edycji zawodów Giro Delle Mura.

W Mistrzostwach po raz kolejny uczestniczyła również reprezentacja polskich strażaków biegaczy, a z trudną trasą o długości 10 km zmagało się ok. 200 strażaków.

Nasi zawodnicy zdominowali zawody, zajmując cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw. Zwyciężył Damian Pieterczyk (KM PSP Olsztyn), zdobywając kolejny tytuł Mistrza Europy Strażaków. Na drugim stopniu podium stanął debiutant – kadet Bartłomiej Przedwojewski (SA PSP Poznań), brązowy medal zdobył Marek Książek (KP PSP Otwock), a tuż za podium uplasował się Damian Glapiak (KP PSP Wolsztyn).

Pozostałe miejsca polskich strażaków:
- Łukasz Świesiulski (KP PSP Garwolin) – 7. m-ce – zwyciężył w kategorii wiekowej do 25 lat,
- Andrzej Szpunar (KM PSP Rzeszów) – 11. m-ce – zajął 3. miejsce w kategorii wiekowej powyżej 40 lat.

Klasyfikację drużynową (liczoną na podstawie indywidualnych wyników) bezapelacyjnie wygrali polscy strażacy, odbierając z rąk organizatora Mistrzostw – Komendanta Straży Pożarnej prowincji Belluno przechodnie trofeum w postaci srebrnej patery.Więcej fotoOtwock 02.09.2015 | Tekst i Foto: www.straz.gov.plSzkolenie obsad stanowisk kierowania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży  Pożarnej w Warszawie  przeprowadziła  w sierpniu szkolenia dla dyżurnych obsad stanowiska kierowania PSP  w  zakresie  obsługi zdarzeń  przekazywanych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Szkolenie organizowane było w związku z wdrażaniem Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego w województwie mazowieckim. W ćwiczeniach przeprowadzonych w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu uczestniczyło 5 strażaków z Otwocka.Otwock 31.08.2015 | Tekst: Krzysztof Jacak | Foto: Dawid Skalec/Wikipedia/CC BY-SA 4.0Jeszcze raz „drewniak”…

W dniu 30 czerwca br. około godz. 13.20 rozdzwoniły się telefony w Powiatowym Stanowisku Kierowania PSP w Otwocku informujące, że przy ulicy Żeromskiego 18 pali się budynek. W pierwszym rzucie do pożaru udały się 2 zastępy z JRG, a następnie skierowano 4 zastępy z ościennych OSP tj. Wólki Mlądzkiej, Jabłonny, Karczewa oraz Świdrów Małych. Jadący do akcji dowódca pierwszego wozu zgłosił już przy ul. Armii Krajowej, że widzi czarne kłęby dymu nad drzewami. Ze względu na okoliczności do pożaru została zadysponowana grupa operacyjna na czele z Zastępcą Komendanta.

Pożar budynku drewnianego tzw. Świdermajera okazał się pożarem pustostanu, który strażacy gasili już w styczniu tego roku. Ogniem objęty był cały dach oraz południowa ściana budynku. Dowodzący oficer mając na uwadze, że obiekt grozi zawaleniem zadysponował dodatkowo 2 podnośniki hydrauliczne. Strażacy szybko opanowali pożar dachu i przystąpili do lokalizacji zarzewi ognia w drewnianych ścianach. Dzięki nawiązaniu współpracy z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Otwocka do prac rozbiórkowych skierowano koparkę. Sprzęt ten przyczynił się do oszczędzenia strażakom dodatkowej ciężkiej pracy fizycznej oraz do znacznego skrócenia czasu działań.

Przedmiotowa akcja jest kolejnym przykładam bardzo dobrej współpracy służb i instytucji działających na polu bezpieczeństwa obywateli naszego miasta.Otwock 01.07.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockStrażackie święto.

22 maja, w siedzibie otwockich strażaków zostały zorganizowane oficjalne obchody Dnia Strażaka.

W tym dniu, awansowanych na wyższy stopień służbowy zostało 27 funkcjonariuszy. Była to również okazja do odznaczenia resortowymi medalami sześciu strażaków.

Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Otwocku st.bryg. Mariusz Zabrocki wyróżnił pięciu ratowników z naszej jednostki. Docenieni strażacy wykazali się szczególnym poświęceniem i odwagą podczas tegorocznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wśród wyróżnionych znaleźli się : st.kpt. Radosław Podgórski, mł.ogn. Łukasz Broniszewski, sekc. Bartłomiej Płatek, st.str. Dawid Jakimiuk oraz st.str. Kacper Wejdelek.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i służb z którymi otwoccy strażacy współpracują na co dzień.

Poniżej foto relacja z naszej uroczystości:Otwock 23.05.2015 | Tekst: KP PSP OtwockPonad 840 interwenci otwockich strażaków.

Otwoccy strażacy w tym roku interweniowali już ponad 840 razy. Większość zdarzeń to pożary. W ciągu ostatniego miesiąca otwoccy ratownicy brali udział dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych, między innymi w miejscowości Jatne, w Józefowie i Otwocku.

Więcej fotoOtwock 21.05.2015 | Tekst: Piotr Tabencki | Foto: Piotr TabenckiManewry jednostek KSRG powiatu otwockiego na wałach przeciwpowodziowych…

W dniu 9 maja br. na terenie gminy Karczew przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu otwockiego oraz służb i instytucji współdziałających.
Podstawowym celem było praktyczne sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego na okoliczność zagrożenia popowodziowego dla terenów zalewowych gminy Karczew.
Były to pierwsze, na tak dużą skalę, ćwiczenia organizowane na terenie naszego powiatu. Zaangażowanych było ponad 120 osób z różnych służb i instytucji, w tym z:

-Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Otwocka,
-OSP z KSRG: Karczew, Otwock Wielki, Sobienie Jeziory, Jozefów, Malcanów, Celestynów, Glinianki, Świdry Małe,
-OSP spoza KSRG: Łukówiec, Dziecinów, Stary Zambrzyków, Wysoczyn,
-Komendy Powiatowej Policji w Otwocku,
-Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego„ Meditrans” w Warszawie ,
-Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Otwocku,
-Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego gminy Karczew,
-Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie,
-Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Nadbrzeża.
-KP PSP Piaseczno (2 oficerów w roli obserwatorów-rozjemców).

Manewry rozpoczęły się o godz. 7.00 od zaalarmowania sił i środków wyznaczonych rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku. Po osiągnięciu gotowości bojowej zastępy ratownicze, poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, były dysponowane na miejsce działań, tj. do m. Ostrówek w gm. Karczew.
Ćwiczenia obejmowały 5 epizodów odzwierciadlających podstawowe działania realizowane na okoliczność zagrożenia powodziowego spowodowanego wezbraniową falą na rz. Wisła:, tj.:

 • epizod I – ewakuacja osoby poszkodowanej z pojazdu odciętego przez szybko podnoszący się poziom wody oraz poszukiwanie osoby zaginionej w przybrzeżnych szuwarach,
 • epizod II – uszczelnianie przeciekającego wału przeciwpowodziowego,
 • epizod III – likwidacja przebicia hydraulicznego,
 • epizod IV – sprawdzenie sprawności działania Plutonu Ratowniczego „ULEWA”,
 • epizod V – organizacja sztabu Komendanta Powiatowego PSP celem zapewnienie koordynacji działań podczas zagrożenia powodziowego.


 • Ćwiczenia pokazały faktyczny potencjał i możliwości jednostek KSRG oraz pozwoliły na praktyczne sprawdzenie wypracowanych wcześniej zasad współdziałania na miejscu zdarzenia różnych służb i instytucji. Określono też możliwość koordynowania przez KP PSP Otwock dużych zdarzeń z udziałem wielu podmiotów.
  Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Zabrocki, podsumowując całość działań, podkreślił ich wzorową organizację oraz prawidłową realizację poszczególnych epizodów. Wskazał też pewne niedociągnięcia.
  Niewątpliwie same ćwiczenia, jak i uzyskane w ich trakcie dodatkowe doświadczenia staną się istotnym narzędziem w procesie doskonalenia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa naszego powiatu.
  Ostatnim akcentem manewrów była „strażacka” grochówka przygotowana jak zwykle przez niezawodnych druhów z OSP Józefów.

  Więcej foto  Otwock 10.05.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock  Majowe święta.

  Z okazji Święta 3 maja o godzinie 9.30 została odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym św. Wincentego a Paulo w Otwocku, w której uczestniczył bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta PSP w Otwocku wraz z pocztem sztandarowy Komendy.
  Po uroczystej mszy delegacje samorządu, szkół, służb i organizacji społecznych, udały się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Już tradycją się stało, że w tego typu uroczystościach otwoccy policjanci i strażacy tworzą wspólną delegację. Wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyli Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł.insp. Robert Kokoszka razem z Zastępcą Komendanta PSP w Otwocku bryg. Tomaszem Dąbrowskim.

  Z okazji Dnia Strażaka, 4 maja br., na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Warszawie spotkali się uczestnicy XI Pielgrzymki Strażaków do Relikwii Św. Floriana, która wyruszyła ulicami warszawskiej Pragi do Bazyliki Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej.
   Następnie uczestnicy strażacy wzięli udział w Mszy Świętej odprawianej w intencji strażaków i ich rodzin, a także tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Otwockich strażaków reprezentował Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Zabrocki, st.bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku, asp. Łukasz Nowakowski oraz poczet sztandarowy Komedy w składzie: mł.kpt. Tomasz Franas, mł.asp. Dawid Kucharski i st.str. Karol Prasuła.

  Więcej foto  Otwock 04.05.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock  Święto 3 maja strażacy zaczęli od gaszenia pożaru

  Od godz. 4.44 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania zadysponował zastępy gaśnicze do pożaru budynku jednorodzinnego na otwockich Ługach. Po utrudnionym dojeździe przez gruntową drogę zastano budynek parterowy, z poddasza którego wydobywał się gęsty dym oraz płomienie. Dodatkowym utrudnieniem, w pierwszej fazie akcji, było nadpalone przyłącze elektro-energerytczne, które silnie iskrzyło. Pożar stanowił realne zagrożenie dla sąsiedniej posesji. Z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że budynek nie jest zamieszkały.
  W miarę przybywania zastępów gaśniczych OSP z Karczewa, Wólki Mlądzkiej, Jabłonnej, Łukówca i Świdrów Małych, dowodzący akcją asp.sztab. Dariusz Dziwiszek polecił podawanie 3 prądów gaśniczych oraz prowadzanie intensywnych prac rozbiórkowych budynku. W poszyciu dachu wycięto otwory oddymiające, które znacznie ułatwiły działania strażakom. Po kilkunastu minutach pożar został zlokalizowany. Na miejsce pożaru przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku.  Otwock 03.05.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock  Kampania sprawozdawcza w ochotniczych strażach pożarnych pow. otwockiego.

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, tekst jednolity z p. zm.) określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie, jako najwyższa władza każdej OSP, ma zatem obowiązek, przynajmniej raz w roku, podejmować najważniejsze dla straży decyzje.
  Celem walnego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia za ubiegły rok i zaplanowanie dalszych działań, które będą podstawą dalszego rozwoju OSP, szczególnie w obszarze operacyjno – technicznym.
  Nowym elementem w działalności każdej OSP jest prowadzanie rachunkowości uproszczonej zgodnie z ustawą, która weszła w życie w dniu 11 lipca 2014 r. (po zmianie ustawy o rachunkowości przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej). Od początku roku, OSP w naszym powiecie, wizytował Komendant Powiatowy oraz kadra dowódcza Komendy. Na zaproszenie władz poszczególnych OSP, kadra PSP brała udział w zebraniach wszystkich 15 jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.  Otwock 29.03.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Paulina Karpisz  Ćwiczenia z ratownictwa lodowego..

  W dniach 23-24-25 lutego na karczewskim jeziorku MOCZYDŁO zostały zorganizowane ćwiczenia z ratownictwa lodowego. Na częściowo zamarzniętym akwenie ćwiczyły trzy zmiany służbowe. Ratownicy mieli okazję przećwiczyć różne techniki stosowane podczas ratowania osoby pod którą załamała się tafla lodu. W rolę osób poszkodowanych wcielali się ramownicy PSP.
  Zimna woda i łamiący się lód był dodatkowym utrudnieniem z którym musieli sobie poradzić strażacy z Otwocka.

  Kolejny raz Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 25 w Karczewie udostępnił otwockim strażakom akwen i miejsce do przygotowania zaplecza socjalno-technicznego.  Otwock 25.02.2015 | Tekst: Piotr Tabencki | Foto: Piotr Tabencki  Eliminacje strefowe do XIII mistrzostw województwa mazowieckiego strażaków  w piłce siatkowej.

  W dniu 20 lutego 2015 r. drużyna Komendy Powiatowej PSP w Otwocku wzięła udział w turnieju eliminacyjnym do XIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu. W turnieju udział wzięły reprezentację następujących Komend: Zwoleń, Kozienice, Otwock i Białobrzegi. Eliminację strefowe wygrała drużyna gospodarzy a reprezentacja naszej Komedy zajęła trzecie miejsce.  Otwock 21.02.2015 | Tekst: Radosław Podgórski | Foto: JRG Otwock  Otwoccy strażacy brali udział w gaszeniu pożaru Mostu Łazienkowskiego.

  W sobotę, 14 lutego 2015 r. o godzinie 17:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy wpłynęło zgłoszenie o pożarze pod mostem Łazienkowskim. Pożar szybko przeniósł się na pomost technologiczny znajdujący się pod Mostem Łazienkowskim na całej jego długości.
  Działania ratowników polegały na podawaniu prądów gaśniczych z działek wodno pianowych, podnośników hydraulicznych oraz z pływających po Wiśle łodzi - w sumie 17 prądów gaśniczych.
  Do działań gaśniczych zostali również zadysponowani ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku. Strażacy stanowiący obsadę samochodu GCBAt 5/32/2,5 SCANIA około godziny 19.00 udali się chronić rejon należący do JRG 17 w Warszawie, a 15 lutego około godziny 4.00 zostali skierowani do bezpośrednich działań gaśniczych na Moście Łazienkowskim.
  Strażacy z Otwocka działali na odcinku bojowym od strony zachodniej mostu. Ratownicy podawali prądy piany w tunelu technologicznym znajdującym się bezpośrednio pod nawierzchnią mostu.
  W tym samym czasie obsada samochody SLKw – na miejsce działań dostarczyła pompę, która została zamontowana na jednostkę pływającą. Otwocka pompa brała udział w działaniach gaśniczych do ich zakończenia.
  W działaniach udział brało w sumie 76 pojazdów i 144 ratowników PSP oraz 2 pojazdy i 2 ratowników z OSP w KSRG.  Otwock 16.02.2015 | Tekst: Piotr Tabencki | Foto: Piotr Tabencki  Strażak i media

  W dniu 5 lutego br. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie miały miejsce warsztaty szkoleniowe dla oficerów prasowych Komendantów Powiatowych PSP z terenu woj. mazowieckiego. Warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności oficerów prasowych w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych.

  Szkolenie odbyło się w formie treningu praktycznego. W trakcie symulowanej akcji przeciwpowodziowej, mającej miejsce w wirtualnej rzeczywistości, oficerowie prasowi mieli za zadanie przekazanie zwięzłej i rzetelnej informacji mediom.
  Reprezentantem naszych strażaków w warsztatach był st. asp. Maciej Łodygowski.  Otwock 06.02.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie  st. bryg. Józef Galica - Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

  2 lutego 2015 r. odbyła się uroczysta odprawa, podczas której obowiązki Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przejął st. bryg. Józef Galica, który pełnił funkcję zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
  Dotychczasowy Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk z dniem 21 stycznia 2015 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

  Uroczystość przekazania obowiązków została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. W uroczystości udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego.  Otwock 04.02.2015 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie
  Copyright@2007Elpaton