< Strona Główna < Na służbie


Tradycyjne spotkanie wigilijne...

W dniu 20 grudnia br. odbyło się wigilijne spotkanie w naszej Komendzie...

Uroczystość rozpoczął st. bryg. Mariusz Zabrocki, który przywitał funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości. Przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia oraz posumował dotychczasową owocną współpracę z podmiotami związanymi z ochroną przeciwpożarową i szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Następnie zabrał głos ks. kanonik Jan Śmigasiewicz proboszcz z pobliskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski, który w ciepłych słowach podziękował strażakom za udział w uroczystościach peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dalej odczytano fragment Pisma Świętego i zwyczajowo podzielono się opłatkiem.

Jak co roku nikt nie wyszedł głodny, czy spragniony… A wszystkie dania były bardzo smaczne… .


Otwock 21.12.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockMistrzostwa Polski Strażaków w Pływaniu

W dniu 9 grudnia br. na pływalni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ramach Otwartych Mistrzostw Służb Mundurowych MSWiA w Pływaniu odbyły się XII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP
w Pływaniu.

Rywalizacja prowadzona była w 9 konkurencjach indywidualnych dla kobiet i mężczyzn
oraz w sztafecie 4x50 m. W zawodach udział wzięło ok. 150 zawodników i zawodniczek z jednostek podległych MSWiA oraz Wojska Polskiego i Służby Więziennej.
mł. kpt. Maciej Kułak z JRG Otwock, który reprezentował mazowieckich strażaków zdobył brązowy medal na dystansie 100 m stylem zmiennym. Należy podkreślić, że w tym roku obsada poszczególnych konkurencji była bardzo mocna.
Nasz kapitan stwierdził - że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa…Otwock 15.12.2017 | Tekst: KP PSP Otwock |Ćwiczenia kryptonim: „ZAMIEĆ 2017”

Na polecenie władz zwierzchnich w dniu 12 grudnia br. od godz. 18.00 przeprowadzone zostały ćwiczenia wybranych pododdziałów ksrg powiatu otwockiego oraz podmiotów współdziałających z systemem powiatu otwockiego. Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że doszło do nagłego załamania pogody, intensywnych opadów śniegu, zamieci oraz ujemnej temperatury powietrza. Grupa młodzieży przebywająca na obozie survivalowym w kompleksie leśnym, w gm. Celestynów zostaje „odcięta od świata” i nie może opuścić obozu.

Dyżurny operacyjny SK KP w pierwszym etapie dysponuje: dwa zastępy JRG oraz najbliższe jednostki OSP z terenu gminy Celestynów. Jednocześnie powiadamia o sytuacji: oficera operacyjnego, dowódcę JRG
i Zastępcę Komendanta, którzy udają się na miejsce. Po dotarciu pierwszego zastępu ratowniczego i przeprowadzeniu rozpoznania okazuje się, że dotarcie bezpośrednio do obozu wozami bojowymi z powodu zasp śnieżnych i zwalonych drzew blokujących drogę jest niemożliwe. Dodatkowo 3-ch uczestników opuściło obóz i brak z nimi kontaktu. KDR zapotrzebowuje dalsze siły i środki. Dyżurny SK KP dysponuje następujące zastępy: OSP Glinianka, OSP Wiązowna, OSP Malcanów wyposażone w pługi śnieżne oraz zastępy wchodzące w skład plutonu wsparcia „WICHURA”, zastęp WSP oraz OSP Rudzienko.
Oficer operacyjny wspomaga odsadę SK KP. O sytuacji informowani są na bieżąco: SK MKW, wójt gminy, PCZK. W działaniach biorą udział patrole Policji, Straży Leśnej i ZRM (aplikacyjnie).

Pierwszym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie dyspozycyjności zastępów ksrg oraz podmiotów współdziałających, gdy występuje potrzeba użycia dużych ilości sił. Celem głównym było doskonalenie taktyki dowodzenia siłami w warunkach zimowych oraz poszukiwanie osób będących w hipotermii zagubionych w kompleksach leśnych. W czasie realizacji scenariusza ćwiczeń organizatorzy na bieżąco wprowadzali podgrywki celem utrudnienia działań, a co za tym idzie aktywizację ratowników
w przezwyciężaniu problemów i trudności.

Podsumowujący działania Zastępca Komendanta podkreślił potrzebę kontynowania takich działań w roku 2018. Wskazał na konieczność angażowania w tego typu ćwiczeniach znacznych sił i środków, a realizacja zadań w porze nocnej jest dodatkowym elementem podnoszącym poziom wyszkolenia.

Niestety aura „zaskoczyła” organizatorów pogodą typowo wiosenną!Otwock 15.12.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Maciej Łodygowski„Czad i ogień. Obudź czujność!”

W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie,
a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.
Otwock 28.11.2017 | Źródło: KW PSP WarszawaOtwocki Michael Phelps...

17 listopada 2017 r. na terenie Kompleksu Basenów Rehabilitacyjnych "Muszelka" w Warszawie odbyły się Ogólnopolskie Zawodowy Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji. W zawodach tych brał udział nasz przedstawiciel mł. kpt. Maciej Kułak, który zdobył 3 medale w startach indywidualnych. Warto podkreślić, iż nasz zawodnik reprezentujący strażaków z Mazowsza, wywalczył brązowy medal oraz puchar w sztafecie na dystansie 4x50 m
stylem dowolnym.
Starty indywidualne:
• 1 złoty medal na dystansie 100 m stylem motylkowym
• 1 srebrny medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym
• 1 brązowy medal na dystansie 50 m stylem motylkowymOtwock 25.11.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Maciej KułakPeregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej...

W dniu 19 listopada br. wędrującą od pół wieku po Polsce kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedziła Parafię Matki Bożej Królowej Polski, Otwock-Kresy. Na prośbę proboszcza ks. Jana Śmigasiewicza wartę honorową strażaków wystawiła nasza Komenda. Uroczystą mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk w asyście zaproszonych księży z pobliskich parafii. W tak podniosłej uroczystościach wzięły udział rzesze parafian.

Uczestnictwo strażaków, w uroczystościach peregrynacji kopii cudownego obrazu, wpisuję się w hasło któremu jesteśmy zawsze wierni: Bóg-Honor-Ojczyna!Otwock 21.11.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Anna Maria WieliczkoInformujemy...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło społeczną kampanię promującą szacunek dla Flagi i Hymnu RP związaną z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Kampania społeczna MSWiA, promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP, ma zwrócić uwagę na zasady prezentowania barw narodowych i wykonywania Hymnu RP. W opracowanym na potrzeby akcji przewodniku przedstawiono różnice pomiędzy flagą, a barwami narodowymi, jak również wskazano najczęściej występujące błędy przy śpiewaniu Hymnu.

Linki:Otwock 21.11.2017 | Tekst: KW PSP w WarszawieŚwięto Niepodległości...

W dniu 11 listopada 2017 r. poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze miasta i powiatu. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Wincentego a Paulo, którą celebrował proboszcz
ks. Bogdan Sankowski. We mszy uczestniczyły władze powiatu, miasta, delegacja z Francji, kombatanci, przedstawiciele służb i organizacji społecznych oraz liczne poczty sztandarowe.

Po uroczystościach religijnych, pod pomnikiem Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce i kwiaty. W imieniu otwockich służb mundurowych wspólny wieniec złożyli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Tomasz Dąbrowski i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz. Dariusz Sadoch.Otwock 13.11.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: iotwock.info W.ŚwińczakDzień 11 listopada …

Zgodnie z tradycją oraz poleceniem władz zwierzchnich, w dniu 11 listopada br., podczas zmiany służbowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Upamiętnienie tego dnia, jest powinnością każdego obywatela miłującego swoją ojczyznę i jest wyrazem jego patriotycznej postawy…Otwock 12.11.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockNagrody komendanta głównego PSP

W dniu 9 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku odbyła się miła uroczystość.

Komendant Powiatowy PSP w Otwocku st. bryg. Mariusz Zabrocki w asyście dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku st. kpt. Radosława Podgórskiego wręczył siedmiu wyróżniającym
się strażakom nagrody pieniężne przyznane przez Komendanta Głównego PSP
gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Jest to znaczące wyróżnienie, zarówno dla samych nagrodzonych, jak i dla całej otwockiej straży. Komendant Główny w ten sposób honoruje strażaków z całego kraju, którzy postawą zawodową
i zaangażowaniem w sposób szczególny wyróżniają się w służbie na rzecz podnoszenia poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego w swoim środowisku.
Gratulujemy naszym kolegom !!!
Nagrodą Komendanta Głównego zostali uhonorowani:

• ogn. Auguściński Piotr,
• kpt. Biernacki Karol,
• kpt. Franas Tomasz,
• mł. asp. Jacak Krzysztof,
• st. kpt. Popis Janusz,
• kpt. Remiszewski Artur,
• mł. bryg. Truszkowski Tadeusz.Otwock 10.10.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockObiekty użyteczności publicznej w naszym mieście… Czy są bezpieczne?

Obiekty użyteczności publicznej to z definicji - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania fizycznego, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług…

Na sali widowiskowej PMDK w Otwocku w dniu 30 października br. odbyło się seminarium zorganizowane przez Komendanta Policji z udziałem funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego z garnizonu stołecznego oraz specjalisty ds. prewencji naszej Komendy
mł. bryg. Markiem Oficialskim. Tematem przewodnim seminarium było zarządzanie w kontekście zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych występujących na świecie i niestety już w naszym kraju…

Audytorium zebrane w sali PMDK składało się z przedstawicieli kierownictwa: szpitali, szkół, urzędów
oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w instytucjach naszego miasta i powiatu.

Pokaz filmu „ Uciekaj – chowaj się – Walcz”, który przedstawia atak terrorystyczny bardzo przemawiał
do świadomości seminarzystów.Otwock 04.10.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Policja Otwock„Pożar budynku rehabilitacji…”

Groźny pożar, na II piętrze budynku Rehabilitacji usytuowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku, powstał 30 października ok. godz.10. Pierwsze zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Otwocku o godz. 10.01 od dyrektora technicznego szpitala, który przekazał istotne informacje na temat zdarzenia i działań podjętych przez personel. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia dyżurny operacyjny do zdarzenia zadysponował
6 zastępów ratowniczych z: JRG Otwock, OSP oraz z Komendy Miejskiej PSP w Warszawy.
Następnie zgodnie z wytycznymi postawił w stan gotowości siły II rzutu.

Powyższy scenariusz ćwiczeń miał na celu sprawdzenie organizacji działań ratowniczo-gaśniczych
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewakuacji w nowo wybudowanym budynku rehabilitacji. Pierwszym etapem było alarmowanie pacjentów o zagrożeniu i podjęcie adekwatnych działań przez kierownictwo szpitala oraz personelu medycznego i technicznego. Drugi etap to działania zastępów ratowniczych straży pożarnej. Najbardziej istotnym elementem ćwiczeń była praktyczna ewakuacja pacjentów przebywających w obiekcie, często o ograniczonej możliwości poruszania się. W tych działaniach bardzo pomocnym okazał się system DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania), który informował
o zagrożeniu oraz sprawne kierowanie akcją przez osoby funkcyjne spośród personelu medycznego.

Działania zastępów ratowniczych, typowe przy tego typu obiekcie, to ewakuacja poszkodowanych odciętych przez pożar ciągami komunikacyjnymi oraz za pomocą podnośnika hydraulicznego. Następnie lokalizacja pożaru i jego ugaszenie. Dodatkowym elementem utrudniającym działania był silni i porywisty wiatr.
W ćwiczeniach brały udział: 3 zastępy z JRG Otwock, zastęp z OSP Wólka Mlądzka, OSP Wiązowna oraz podnośnik hydrauliczny SCH 44 Bronto Skylift JRG 15 Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, w sumie
23 strażaków.Otwock 01.11.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 15.10.2017 r. przeprowadzono w m. Regut zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu otwockiego. W zawodach wzięło udział ogółem 15 drużyn (w tym 4 kobiece, 7 męskich, 4 mieszane).


Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria chłopcy od 16 do 18 lat:
I Miejsce - OSP GLINIANKA - z wynikiem 34.33s
II Miejsce - OSP JABŁONNA - z wynikiem 44.33s
III Miejsce - OSP REGUT - z wynikiem 44.71s
IV Miejsce - OSP WÓLKA MLĄDZKA - z wynikiem 45.76s
V Miejsce - OSP KĄTY - z wynikiem 49.57s

Kategoria chłopcy od 12 do 16 lat:
I Miejsce - OSP KOŁBIEL - z wynikiem 25.09s
II Miejsce - OSP KĄTY - z wynikiem 34.46s

Kategoria dziewczęta od 16 do 18 lat:
I Miejsce - OSP JABŁONNA - z wynikiem 35.54s
II Miejsce - OSP KOŁBIEL - z wynikiem 37.24s
III Miejsce - OSP WÓLKA MLĄDZKA - z wynikiem 37.55s

Kategoria dziewczęta od 12 do 16 lat:
I Miejsce - OSP JABŁONNA - z wynikiem 43.77s

Kategoria zespołów mieszanych od 12 do 16 lat:
I Miejsce - OSP PODBIEL - z wynikiem 28.88s
II Miejsce - OSP REGUT - z wynikiem 42.90s

Kategoria zespołów mieszanych od 16 do 18 lat:
I Miejsce - OSP PODBIEL - z wynikiem 35.83s
II Miejsce - OSP KARCZEW - z wynikiem 36.14sWięcej zdjęć..Otwock 16.10.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Fotografia Ratownicza - Karpisz -... 620 m2 w ogniu!

W poniedziałek 2 października br. o godzinie 21:48 do Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku drewnianego w Emowie, gmina Wiązowna. Dyżurny Operacyjny bezzwłocznie zadysponował 2 zastępy JRG oraz najbliższe jednostki OSP z Wiązowej i Józefowa.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar budynku drewnianego będącego w remoncie.
Z powodu bardzo wysokiej temperatury i promieniowania cieplnego strażacy mogli podjąć tylko działania zewnętrzne. Dowódca zmiany st.asp Piotr Tabencki zadysponował dodatkowe siły z OSP: Gliniaka, Malcanów, Wólka Mlądzka a także Policję oraz Pogotowie Energetyczne. Ze względu na intensywność pożaru strażacy musieli dodatkowo podjąć działania w obronie przyległego kompleksu leśnego.
Znaczącym utrudnieniem w działaniach gaśniczych było brak sieci hydrantowej. Dlatego zastosowano system mieszany dostarczania wody tj. dowożenie oraz pompowanie z rzeki. Mienia. Ze względu na powierzchnię budynku oraz zaangażowanie sporych sił i środków na miejsce akcji dotarł oficer operacyjny mł. kpt. Maciej Łodygowski, który przejął kierowanie działami. W sumie w akcji brało udział 8 zastępów KSRG, w tym 34 strażaków oraz 2 patrole Policji i załoga Pogotowia Energetycznego.
Działania ratowniczo-gaśnicze trwały ponad 5 godzin.Otwock 03.10.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Piotr TabenckiPożar masztu GSM...

W dniu 28 września br. o godz. 8.36 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zawiadomienie o pożarze budynku Firmy „Choiński Auto” autoryzowanego partnera koreańskiej marki SsangYong, znajdującego się w Józefowie. Pierwsza informacja mówiła o pożarze składu opon.
Do akcji zadysponowano 2 zastępy JRG i postawiono w stan gotowości dalsze jednostki. Po dotarciu na miejsce, strażacy zobaczyli płonący maszt przekaźnikowi sygnału GSM na budynku. Przed przybyciem straży pracownicy przygasili ogień podręczymy sprzętem gaśniczym lecz ich działania nie były skuteczne.
Po rozpoznaniu sytuacji dowódca akcji kpt. Tomasz Franas polecił odłączyć prąd w budynku i podać prąd gaśniczy ze stanowiska na dachu. Kilkoma „strzałami” wody ugaszono pożar. Ta nietypowa akcja pokazuje jak ważka jest prawdziwa informacja przekazywana do stanowiska kierowania służb ratowniczych. Z pożaru składowiska opon „zrobił się” pożar anteny GSM.Otwock 29.09.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Kręci mnie bezpieczeństwo… na wodzie” w Otwocku Wielkim...

W niedzielne południe 6 sierpnia br. przepiękny zespół parkowy w Otwocku Wielkim, dawniej siedzibie letniej rodu Bielińskich, stał się areną kolejnej akcji otwockich służb realizowanej w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Tym razem edukację dla dzieci połączono
z ćwiczeniami z zakresu ratownictwa wodnego.

Realizując zadania szeroko pojętej prewencji społecznej służby i instytucje naszego powiatu, odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie, zaprezentowały szereg atrakcji dla zebranej publiczności, a szczególnie dzieci. W części stacjonarnej przeprowadzono pogadankę i przygotowano materiały szkoleniowe propagujące bezpieczne zachowania w czasie wypoczynku nad wodą. Przedstawiciele Policji i WOPR przy wydatniej pomocy strażaków zorganizowali specjalny tor przeszkód. Były rysunki, konkursy i oczywiście nagrody.

Najbardziej spektakularną częścią akcji był przeprowadzony na jeziorze Rokola dynamiczny pokaz wspólnych działań ratowników WOPR i PSP w zakresie podejmowania tonących osób oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W działaniach brały udział: zastępy JRG PSP z Otwocka, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Nadbrzeża, patrole Policji z Otwocka i Karczewa oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku.

Na zakończenie spotkania dzieci mogły osobiście poznać smak pływania łodzią ratowniczą.
Uśmiechnięte buzie dzieci były najlepsza nagrodą za wysiłek i trud organizacyjny...Otwock 07.08.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Piotr TabenckiPielgrzymi w drodze...

Jak co roku otwoccy strażacy gościli pielgrzymów udających się do sanktuarium maryjnego
w Częstochowie. XI Ogólnopolska Pielgrzymka strażaków i ich rodzin Jasną Górę - w ubiegłą sobotę miała przystanek w naszej komendzie. Pielgrzymów powitał Komendant Powiatowych wraz ze współpracownikami. Strażacy przygotowali poczęstunek dla zmęczonych i spragnionych pielgrzymów. Goszczenie grupy strażackiej praskiej pielgrzymki na Jasną Górę stało się już miłą tradycją.

Wielu strażackich pielgrzymów jest naszymi kolegami, współpracownikami, wieloletnimi znajomymi
a ogólnie ujmując tworzymy wielką strażacką rodzinę. Przyjęcie pielgrzymów z pod znaku św. Floriana
jest dla nas odruchem serca i podkreśleniem strażackiej więzi…Otwock 06.08.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockWspólnymi siłami dla bezpieczeństwa dzieci...

Otwoccy policjanci wraz ze strażakami odwiedzili kolonistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. To już kolejne spotkanie z dziećmi, podczas którego mundurowi opowiadali m.in. o bezpiecznym wypoczynku nad wodą podczas trwających wakacji. Spotkania te odbywają się w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" nad którą patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Pożarnej.


Więcej w materiale przygotowanym przez KP Policji w Otwocku..Otwock 13.07.2017Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą...

Pokazy udzielania pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczego oraz pogadanki na temat zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, to atrakcje przygotowane przez ratowników Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Otwocka dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” podczas pikniku z okazji 100-lecia OSP Kołbiel.

To piękne święto strażackie, a co za tym idzie święto całej społeczności kołbielszczyzny oprócz aspektów zabawowych niosło także przesłanie edukacyjne. „Inwestycja” w bezpieczeństwo młodego pokolenia wpisuje się w spektrum działań profilaktycznych Państwowej Straży Pożarnej.

Cenna inicjatywa Ministra MSWiA popularyzacji zasad bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą
będzie kontunuowania na terenie całego powiatu otwockiego.Otwock 13.07.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockBezpieczeństwo na wodzie...

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w dniu 05.07 br. w bazie WOPR m. Nadbrzeż odbyło się spotkanie służb mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na akwenach wodnych powiatu otwockiego.

Wychodząc naprzeciw inicjatywie w ramach akcji prewencji społecznej MSWiA „Kreci mnie bezpieczeństwo na wodzie” i Wojewody Mazowieckiego „Bezpieczne Wakacje 2017” przedstawiciele służb omówili takie zagadnienia jak:
- zagrożenia występujące na akwenach wodnych,
- współpraca i mobilność służb podczas akcji ratownictwa wodnego,
- realizacja ćwiczeń pokazowych i zgrywających,
- upowszechnianie wiedzy i promocja bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzieży na akwenach wodnych w czasie odpoczynku wakacyjnego.

Opracowano harmonogram wspólnych działań wpisujących się w akcje prewencji społecznej: „Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie” i „Bezpieczne Wakacje 2017”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: PSP, OSP, Policji, WOPR, PCZK.Otwock 06.07.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZakończenie akcji TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM na Mazowszu...

W dniu 28 czerwca br. na terenie stanicy WOPR w Zegrzu Południowym Wojewoda Mazowiecki p. Zdzisław Sipiera wraz z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Kurkiem uroczyście zakończył akcję społeczną "Twój mis może zostać ratownikiem".


Podczas spotkania przekazano mazowieckim strażakom oraz innym służbom zebrane w akcji społecznej pluszowe misie, które trafią do dzieci uczestniczących lub poszkodowanych w pożarach czy wypadkach komunikacyjnych. W akcji zebrano ponad 11 tys. pluszowych maskotek.

Nasz powiat reprezentował Zastępca Komendanta st.bryg. Tomasz Dąbrowski. Dziękujemy dzieciom
za wsparcie tak szlachetnej akcji…

Więcej..Otwock 28.06.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock90 lat osp w Wólce Mlądzkiej...

W niedzielę 25 czerwca 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 90-lecia OSP Otwock-Wólka Mlądzka. Uroczysta msza święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. proboszcza Roberta Turyka rozpoczęła obchody. Następnie kolumna wozów bojowych, pocztów sztandarowych, zwartego pododdziału strażaków oraz przedstawicieli najwyższych władz samorządowych przemaszerowała do remizy OSP. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia wielu zasłużonym druhnom i druhom przez władze samorządowe powiatu i miasta Otwocka.

Po części oficjalnej strażacy zaprosili zgromadzonych licznie mieszkańców do wspólnej zabawy. Dla dzieci i młodzież zorganizowali wiele atrakcji, a dla dorosłych tradycyjną grochówkę i zabawę taneczna do późnych godzin wieczornych.

Na obchodach 90–cio lecia „zawodowych” strażaków reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku st.bryg. Tomasz DąbrowskiOtwock 26.06.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Agnieszka JaskulskaManewry powiatowe 2017...

W dniu 23 czerwca br. od godzin porannych strażacy z powiatu otwockiego gasili pożar lasu
w rejonie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Był to pierwszy epizod zaplanowanych ćwiczeń. Komenda Powiatowa PSP w Otwocku wraz z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej
w Celestynowie oraz Nadleśnictwem Celestynów była współorganizatorem ćwiczeń manewrowych
pod kryptonimem „DYWERSAJ 2017”. Opracowane założenia zakładały realizację 3 epizodów: pożar lasu z wypadkiem drogowym z uwięzionymi w pojeździe osobami, zagrożenie pożarem budynku magazynowego z bronią oraz atak terrorystyczny i pożar budynku na terenie Wojskowego Ośrodka. Ostatnim etapem było sprawdzenie gotowości operacyjno-technicznej ćwiczących zastępów.

W działaniach brały udział zastępy z: JRG Otwock, Wojskowej Straży Pożarnej, OSP Celestynów,
OSP Regut, OSP Józefów, OSP Karczew, OSP Otwock Wielki, OSP Jabłonna, OSP Glinianka, OSP Malcanów, OSP Świdry Małe oraz parole Służby Leśnej, Policji i zespół ze Szkoły Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia na tak duża skalę pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań związanych z gaszeniem pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia koordynacji działań pododdziałów z różnych formacji
na okoliczność ataku terrorystycznego i gaszenia obiektów o dużym znaczeniu dla obronności państwa.

W trakcie sprawdzianu gotowości operacyjno-technicznej ćwiczących zastępów najwyższym stopniem przygotowania wykazał się zastęp Wojskowej Straży Pożarnej, a spośród OSP funkcjonujących
w KSRG - zastęp OSP Glinianka…

Więcej zdjęć..Otwock 26.06.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto:Piotr TabenckiJacek idzie na emeryturę...

Dzień 30 maja br. był ostatnim takim w życiu st.ogn. Jacka Wielgołaskiego. Na porannej zmianie zdał On ostatni raz służbę i „odmeldował się” na emeryturę. Kadra tut. Komendy i koledzy uroczyście pożegnała wieloletniego pracownika.

Pan Jacek rozpoczął służbę w marcu 1996 r. w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Otwocku. Dalej przez 21 lat kontynuował wzorowo zaszczytną służbę w szeregach otwockich strażaków. Cały czas na stanowisku kierowcy wozu bojowego, a przez szereg lat jako garażomistrz. Działa także w szeregach druhów OSP Celestynów, czyli nie do końca rozstaje się z działaniami ratowniczymi i mundurem.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany medalami państwowymi i resortowymi. W tym roku otrzymał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Admiracji Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Drogi Jacku pamiętaj o swojej jednostce i kolegach odpoczywając na zasłużonej emeryturze!Otwock 01.06.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockŚmierć na służbie...

Wczoraj 25 maja br. zginęło 2 naszych kolegów z Białegostoku. Jest to czarny dzień dla całej
braci strażackiej.

Jak mówi rota naszej przysięgi:"uroczyście ślubuję, być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia."

Nasi koledzy wypełnili ją do końca… Cześć ich pamięci!

Wszyscy otwoccy strażacy składają wyrazy współczucia i solidarności w bólu osieroconym rodzinom …Otwock 26.05.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockŚw. Florian jest z nami…

W piątek 19 maja w samo południe rozpoczęły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka” w tut. Komendzie. Na święto otwockich strażaków przybyły poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu, szkół z klasami „mundurowymi”, zwarty pododdział uczniów oraz zaproszeni goście.

Mazowieckiego Komendanta reprezentował jego Zastępca st. bryg. Bogdan Łasica w asyście naczelników wydziałów: bryg. Piotra Równickiego, bryg. Pawła Pomorskiego i bryg. Rafała Zdzielnickiego. Samorządowców reprezentował starosta z radnymi oraz prezydent miasta z przewodniczącym rady. Licznie przybyli także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, inspekcji, szkół, szpitali, przedsiębiorców oraz prezesów OSP z terenu całego powiatu .

Zebranych powitał Komendant Powiatowy st. bryg. Mariusz Zabrocki, który podziękował za tak liczne przybycie gości i przyjaciół otwockich strażaków.

Następnie Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Bogdan Łasica wręczył akty nadania odznaczeń państwowych i resortowych oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Miłym akcentem było wręczenie przez Starostę Otwockiego wyróżnienia dla Jakuba Dymkowskiego ucznia Szkoły w Karczewie za zajęcie wysokiego miejsca finale XL Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było poświęcenie figury św. Floriana przez kapelana ks. st. bryg. Krzysztof Jackowskiego, ks. kanonika Jana Śmigasiewicza oraz ks. Bogdana Sankowskiego. Słowa duszpasterzy o uszanowaniu historii i tradycji polskiego pożarnictwa bardzo podbudowały naszych strażaków.

Następnie, jak co roku posadzono symboliczne drzewko. Ty razem śliwę ozdobną. Na zakończenie wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek z okazji 25-leca powstania PSP oraz niezastąpioną przy takich okazjach „strażacką” grochówkę w wykonaniu niezawodnej OSP Józefów.

Z okazji „Powiatowego Dnia Strażaka 2017” zostali odznaczeni:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
ogn. Marcin Majsterek s. Jana

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
st. kpt. Maciej Aptacy s. Zbigniewa

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
st. ogn. Jacek Wielgołaski s. Stanisława

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

- na stopień starszego kapitana:
1. kpt. Sebastian Nosowski s. Edwarda
2. kpt. Mariusz Owczarek s. Mirosława

- na stopień kapitana:
1. mł. kpt. Tomasz Frans s. Józefa
2. mł. kpt. Artur Remiszewski s. Czesława

- na stopień aspiranta:
1. mł. asp. Radosław Firląg s. Antoniego

- na stopień starszego ogniomistrza:
1. ogn. Tomasz Smolak s. Wiesława
2. ogn. Arkadiusz GoĽliński s. Marka

- na stopień ogniomistrza:
1. mł. ogn. Krzysztof Jacak s. Jana
2. mł. ogn. Mariusz Mazurek s. Andrzeja

- na stopień młodszego ogniomistrza:
1. st. sekc. Marcin Belkiewicz s. Tadeusza
2. st. sekc. Sebastian Ciosek s. Piotra
3. st. sekc. Robert Żołądek s. Stanisława

- na stopień starszego sekcyjnego:
1. sekc. Tomasz Wiśniewski s. Sylwestra
2. sekc. Jarosław Wielgołaski s. Waldemara
3. sekc. Jarosław Młynarczyk s. Kazimierza
4. sekc Marcin. Kaliński s. Jana

- na stopień sekcyjnego:
1. st. str Karol . Prasuła s. Witolda
2. st. str. Łukasz Kobza s. Grzegorza
3. st. str. Artur Wytrykus s. Zdzisława

- na stopień starszego strażaka:
1. str. Jakub Sadkowski s. Dariusza
2.. str. Igor Sobieszek s. Krzysztofa

Ponadto na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku, Zarząd Powiatu Otwockiego, za wybitne zasługi w podnoszeniu bezpieczeństwa na terenie powiatu, wyróżnieni zostali :

1. st. kpt. Radosław Podgórski
2. st. kpt. Anna Zielińska
3. asp. Dawid Kucharski
4. st. ogn. Arkadiusz GoĽliński
5. st. sekc. Arkadiusz KurmanWięcej zdjęć..Otwock 21.05.2017 | Tekst: KP PSP OtwockPrzedszkolaki też „kręci bezpieczeństwo”...

Dziś strażaków odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola Nr 3 w Otwocku w ramach akcji profilaktyki społecznej pt: „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Zajęcia zaczęły się od zapoznania z historią
i tradycją pożarniczą min. figurą Św. Floriana stojącego przed siedzibą otwockich strażaków oraz zabytkowym sprzętem. Przechodząc do dnia dzisiejszego strażaków, dzieci zwiedzały stanowisko kierowania i popisywały się znajomością zasad alarmowania służby ratowniczych. Dalsze zajęcia,
które prowadził zastępca komendanta obejmowały: zwiedzanie koszar, zapoznanie się ze sprzętem ratowniczym, omówienie niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla i zagrożenia od urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego zachowania na wakacjach.

Najbardziej emocjonującą dzieci częścią spotkania był pokaz zapalania się gorącego oleju oraz pokonanie
na czas slalomu pożarniczego. Najszybsze przedszkolaki otrzymały dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Nawet nagłe załamanie się pogody nie ostudziły zapału naszych małych gości.

Więcej zdjęć..Otwock 20.05.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockNa zasłużoną emeryturę...

Dziś zakończyła się ostania służba asp. Dariusza Skolmowskiego w naszej jednostce. Rozpoczął służbę w kwietniu 1995 r. w JRG Nr 8 w komendzie warszawskiej. Szkołę podoficerską ukończył w roku 1997 r. i dalej kontynuował służbę w jednostkach warszawskich. Na początku 1999 roku został przeniesiony służbowo do JRG 24 w Starej Wsi, a po jej likwidacji do JRG w Otwocku. Awans na stopień aspiranta otrzymał w roku 2013 r. Posiada wiele odznaczeń za wzorową służbę w tym srebrny medal za wieloletnią służbę nadawany przez Prezydenta RP.

Aspirant Darek był funkcjonariuszem, który łączył tradycję z nowoczesnością i jest wzorem dla następnych pokoleń otwockich strażaków. Oprócz codziennych obowiązków, wielu akcji którymi dowodził ratując życie i mienie ludzi, wychodził z inicjatywą wielu prac na rzecz jednostki. Ostatnim jego działaniem była pomoc w budowie postumentu św. Floriana naszego patrona, który stoi przed budynkiem komendy.
Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach służy asp. Darek Skolmowski.Otwock 19.05.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockJuż stuknęło 90 lat...

W niedzielę 7 maja 2017 roku odbyły się uroczysty obchody 90-lecia OSP Otwock-Jabłonna. Ceremonia rozpoczęła się od poświęcenia nowego wozu bojowego i mszy świętej za strażaków celebrowanej przez ks. Jana Gołembskiego, proboszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie. Następnie kolumna wozów bojowych, pocztów sztandarowych, zwartego pododdziału strażaków oraz przedstawicieli najwyższych władz samorządowych przemaszerowała do remizy OSP. Na całej drodze przemarszu strażaków gorąco pozdrawiały rzesze okolicznych mieszkańców. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym druhnom i druhom. Miłymi akcentami obchodów było podzielenie ogromnego jubileuszowego tortu, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9.
Mocnym akordem wydarzenia był występ Andrzeja Rosiewicza oraz zabawa taneczna w rytmach współczesnej muzyki rozrywkowej.

Na obchodach nie zabrakło również przedstawicieli PSP. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentował bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistyki, a otwockich strażaków
st. bryg. Mariusz Zabrocki i st. bryg. Tomasz Dąbrowski.Otwock 10.05.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: OSP Otwock-JabłonnaOtwock w dniu święta narodowego...

Święto 3 maja rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Wincentego A Paulo cembrowana przez
ks. proboszcza Bogdana Sankowskiego. Uroczysta msza w asyście wielu pocztów sztandarowych i orkiestry z OSP Karczew zgromadziła rzesze otwocczan. Następnie uczestniczy udali się pod obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło: odegranie hymnu, uroczyste podniesienie flagi państwowej,
a delegacje złożyły wiązanki kwiatów w barwach biało-czerwonych. Nie zabrakło corocznych przemówień przedstawicieli władz samorządowych. Wspólną wiązankę kwiatów od służb mundurowych złożyli:
st.bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP i kom. Zbigniew Szopa I Zastępca Komendanta Policji.Otwock 05.05.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Jan SzczyrekMaj w barwach narodowych…...

Jak co roku miesiąc maj obfituje w wiele uroczystości z okazji świąt państwowych, a także nam miłych - strażackich. Jest to czas manifestowania naszej postawy patriotycznej, jak i przywiązania do tradycji narodowej. Wartości te powinny być spoiwem naszego społeczeństwa, czy to w rozumienie małych ojczyzn tworzonych na poziomie samorządowym, czy w pojęciu globalnym - jako naród. Patriotyzm powinien przejawiać się w manifestowaniu naszej postawy poprzez widoczne i namacalne elementy np. wywieszanie flagi państwowej. W związku z powyższym powinniśmy znać zasady obowiązujące przy prezentowaniu symboli narodowych, a szczególnie flagi państwowej. Zapraszamy do lektury broszury MSWiA pt:”Biało-Czerwona”, która powinna być Ľródłem wiedzy jak zgodnie z protokołem obchodzić się z barwami narodowymi.

Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe...Otwock 01.05.2017 | Tekst: KP PSP OtwockAkcja "SpoKREWnieni służbą" w Otwocku...

W dniu 29 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku miała miejsce akcja oddawania krwi w ramach ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą”. Młodzież licealna wspólnie ze strażakami i policjantami otwockimi oddała honorowo 22,5 litra tego cennego daru.
Udział naszych strażaków wpisuje się w całokształt działań ratowników spod znaku św. Floriana…Otwock 30.03.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Sam komendant dziś prowadzi wóz…”

Do niecodziennej sytuacji doszło w dniu 28 marca 2017 r. ok. godz. 12.15 w Celestynowie. Komendant Powiatowy PSP w Otwocku, jego zastępca, dowódca JRG oraz oficer operacyjny wracając
z narady służbowej w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej otrzymali informację
o potrąceniu rowerzysty w centrum Celestynowa.

Niezwłocznie, w trybie alarmowym udali się do zdarzenia. Na miejscu sytuacja przedstawiała się następująco: zbiegowisko ludzi, leżąca na środku drogi poszkodowana, rozbity rower, uszkodzony samochód, a w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia intensywny ruch pojazdów. Dwie osoby (cywile) udzielały pomocy zakrwawionej rowerzystce. Dowódca JRG wraz z zastępcą komendanta natychmiast podjęli czynności z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej. Poszkodowana była w szoku,
ale przytomna. Miała rozbitą i mocno krwawiącą głowę. Komendant Powiatowy koordynował całość działań ratowniczych i prowadził korespondencję radiową. Oficer Operacyjny zabezpieczał miejsce akcji
i przygotowywał teren na przyjęcie zadysponowanych sił i środków. Na miejsce zdarzenia przybyły:
zastęp wojskowej straży pożarnej, policja, zastęp z JRG Otwock oraz zespół ratownictwa medycznego któremu przekazano poszkodowaną.

Powyższa akcja była kolejnym przykładem profesjonalnej współpracy służb odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa naszego powiatu.Otwock 29.03.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockKonferencja naukowa.

W dniach 27-28 lutego 2017 r. nasz funkcjonariusz st. kpt. dr inż. Janusz Popis uczestniczył
w konferencji naukowej pn. „RACJONALIZACJA PROCESÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH”.

Zgromadzenia religijne organizowane poza świątyniami, z racji dużej ilości uczestników, są istotnym wyzwaniem dla organizatorów i służb odpowiedzialnych za zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem konferencji była optymalizacja działań w obszarze rozwiązań prawnych,
administracyjnych i organizacyjnych.Otwock 02.03.2017 | Tekst: KP PSP Otwock |Szanowni Druhowie z terenu Powiatu Otwockiego!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku informuję, że w dniu 29.03.2017 około godziny 9.00,w Otwocku, przy ul. gen. Juliana Filipowicza 9 (na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego), odbędzie się honorowe oddawanie krwi.

Akcja ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca. Oficjalnym patronatem akcji pt. „spoKREWnieni służą” jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o zadeklarowanie chęci udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu. Informację odnośnie szacowanej ilości druhów chętnych wziąć udział proszę przesłać na adres mailowy operacyjny_2@kppspotwock.pl do dnia 22 lutego do godziny 13.00.Otwock 16.02.2017 | Tekst: KP PSP OtwockWystąpienie roczne ministra MSWiA.

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy
i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.Więcej...


Otwock 11.02.2017 | Źródło: KW PSP W-waSzkolenie z zakresu zwalczania zagrożeń związanych z gazem w zbiornikach.

21 kwietnia 9.00 nasza OSP Otwock-Jabłonna planuje zorganizować praktyczne szkolenie
z zakresu zwalczania zagrożeń związanych z gazem. W tym celu chcemy ściągnąć do nas do Otwocka jedyny w Polsce mobilny trenażer do walki z pożarami zbiorników na gaz wraz z instruktorem
z firmy OLC Fire.

http://olc-fire.pl/index.php/en/
https://pl-pl.facebook.com/OlcFire/

Na terenie naszego powiatu miały już miejsce tego typu zdarzenia (pożar stacji LPG, wypadki cystern itp.)
i uważamy że warto było by to zagadnienie przećwiczyć dokładnie.
Szkolenie jest komercyjne. Zazwyczaj koszt takiego szkolenia to 480 zł od osoby. Nam udało się wynegocjować trochę niższą cenę bo tylko 400 zł od osoby. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na to szkolenie i dlatego piszemy do państwa aby dać możliwość przeszkolenia i innych chętnych. Jedyne "ale" jakie jest to to, że musimy podpisać umowę szkoleniową do 15.02, więc czasu pozostało już niewiele.
Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w tym ciekawym szkoleniu to zapraszam do kontaktu
pod adresem:
osp.otwockjablonna@gmail.com.

Jeśli chcecie porozmawiać o szkoleniu telefonicznie, zostawiajcie nam swój numer telefonu w wiadomości a my oddzwonimy i powiemy wam więcej o całym przedsięwzięciu. Osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia są Paweł Żelazko oraz Michał Przybysz. Szkolenie będzie oczywiście praktyczne z faktycznym gaszeniem ognia. Jak wyglądało to w jednej z KP PSP można zobaczyć na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=p5mXYmWwF1k

Pozdrawiam Naczelnik OSP Otwock-Jabłonna Paweł Żelazko

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OTWOCKU-JABŁONNIE
05-400 Otwock, ul. Narutowicza 109
email: osp.otwockjablonna@gmail.com , tel. (22) 779 37 97
http://ospotwockjablonna.blogspot.com/
NIP: 532-18-44-218 , REGON: 011718358 , KRS: 0000111383
nr konta: 34 8001 0005 2001 0006 3076 0001Otwock 07.02.2017 | Tekst: OSP JabłonnaSzlachetna akcja w Przedszkolu na Jodłowej...

W dniu 1 lutego br. Zastępca Komendanta Powiatowego st. bryg. Tomasz Dąbrowski
wraz z kadrą JRG uczestniczył w przekazaniu maskotek „pluszaków” w Przedszkolu Nr 3 w Otwocku.

Dzieci z przedszkola oddawały swoje pluszaki w ramach akcji „Twój Miś może zostać RATOWNIKIEM!”. Hasłem przewodnim akcji jest: „Misie Ratownisie” mogą spełniać rolę, nieocenionej w trudnej sytuacji,
tzw. apteczki pierwszej pomocy psychologicznej.

Akcja ta ma również głęboki wydĄwięk edukacyjny i społeczny. Służy propagowaniu bezpiecznych zachowań i zwraca uwagę na dzieci, które często są poszkodowanymi podczas różnorodnych zdarzeń. Wartością samą w sobie jest fakt, że to dzieci przekazując swoje, często ulubione pluszaki, wspierają
inne dzieci.

Na ręce Pani Dyrektor zostało przekazane pisemne podziękowanie, za wspieranie tak szlachetnej akcji...Otwock 03.02.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockFilmy edukacyjne dla dzieci na czas ferii.

Filmy powstały w ramach realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolach i szkołach – „Bezpieczna+” Materiały wideo ułatwią kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Utrwalają prawidłowe nawyki w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych a także prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Filmy są dostosowane dla dzieci niedosłyszących z napisami. tutaj

Więcej filmów
Otwock 03.02.2017 | Tekst: KW PSPSzef MSWiA pomógł poszkodowanemu w pożarze strażakowi.

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w piątek ze st. strażakiem Mariuszem Drabem – funkcjonariuszem, którego dom i niemal cały dorobek życia spłonął w pożarze.

Szef MSWiA przyznał strażakowi zapomogę pieniężną w wysokości 18.500 zł w związku ze zdarzeniem powodującym pogorszenie sytuacji materialnej jego i jego rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej wręczył 20 stycznia 2017 r. nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP. Szef MSWiA,
Mariusz Błaszczak podziękował także podczas uroczystości strażakom, którzy przygotowali spot i nadal wspierają rodzinę w tym trudnym czasie. W spotkaniu uczestniczył również st. bryg. Janusz Halak,
Kujawsko–Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, który wraz z rzecznikiem prasowym oraz przełożonym strażaka, tuż po otrzymaniu informacji o pożarze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i podjęli decyzję w sprawie pomocy.

W nocy, 5 stycznia 2017 r. około godziny trzeciej w gospodarstwie państwa Drabów wybuchł pożar,
w którego gaszeniu brało udział 11 zastępów OSP i PSP z terenu powiatu grudziądzkiego. Dzięki szybkiej ewakuacji, nikt z rodziny st. str. Mariusza Draba nie odniósł obrażeń. Łącznie w akcji brało udział 35 osób,
a samą akcję bardzo utrudniały warunki atmosferyczne - silny wiatr oraz bardzo niska temperatura. Pomimo wielkiego zaangażowania strażaków pożar strawił większą część gospodarstwa. W wyniku działań zasadnicza część domu została uratowana, spalił się jednak jego przedsionek, kuchnia, łazienka i kotłownia, a także część gospodarcza z maszynami i samochodem. Dom na chwilę obecną nie nadaje się
do zamieszkania i wymaga generalnego remontu.

Starszy strażak Mariusz Drab to człowiek, który z zaangażowaniem niósł pomoc innym. Teraz on jest osobą, która bardzo potrzebuje wsparcia. W pomoc zaangażowały się lokalne władze, przedsiębiorcy, media oraz ludzie o wielkim sercu. Koledzy z pracy, grudziądzcy strażacy, zorganizowali zbiórkę pieniędzy oraz przygotowali spot https://www.youtube.com/watch?v=v5_1yoqmVSc#action=share, który zachęca,
by wesprzeć rodzinę Drabów.

Spot - Pomoc dla Strażaka Mariusza Draba

***

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć strażaka w potrzebie prosimy o wpłatę pieniędzy na konto poszkodowanego: nr 26 9500 0008 0009 4357 3000 0001 z dopiskiem „Pomoc dla strażaka Mariusza”

Zdjęcia ze spotkania


Otwock 21.01.2017 | Tekst: KW PSPCześć i chwała bohaterom.

W dniu 19.01.2017 r. w Teheranie stolicy Iranu 30 strażaków zginęło w czasie akcji gaśniczej pod zawalonym wieżowcem. Strażacy KP PSP z Otwocka solidaryzują się z ratownikami z Teheranu.Otwock 19.01.2017 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: www
Copyright@2007Elpaton