< Strona Główna < Na służbie


Stolarnia w ogniu...

O godzinie 4.32 w dniu 7 marca br. wpłynęło do SK KP zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego w Świdrze na ul. Pogodnej. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego zadysponował 3 zastępy z JRG oraz OSP: Wólka Mlądzka, Jabłonna, Wiązowna i Malcanów. Po dotarciu
na miejsce pożaru zastano budynek parterowy, kryty papą o wymiarach 13x7x3 m z przybudówką drewnianą, pełniący rolę warsztatu-stolarni-garażu. Pożar obejmował 1/3 budynku w części gdzie poddawano renowacji zabytkowe meble.

Działania ratowników polegały na: zabezpieczeniu miejsca, odłączeniu prądu od budynku oraz podaniu
4 prądy wody w natarciu. Wodę do pożaru dostarczano z pobliskiego hydrantu oraz dowożono wozami bojowymi. Po lokalizacji pożaru strażacy prowadzili prace rozbiórkowe za pomocą podręcznego sprzętu burzącego i pił mechanicznych. Ze względu na duże nagromadzenie materiału palnego (meble) strażacy w pocie czoła usuwali je ręcznie.

W działaniach gaśniczych brało udział: 8 zastępów, w tym 36 strażaków, ZRM i patrol Policji. Akcja gaśnicza trwała ponad 3 godziny.
Otwock 09.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockKominiarze i strażacy kontra smog...

W ramach kampanii „Kominiarz pogromcą SMOGU” kominiarze z Izby Krajowej i otwoccy strażacy przygotowali pokaz mający na celu przybliżenie tematyki ochrony środowiska. W czasie dwóch zaplanowanych dni, na terenie targowiska miejskiego, oprócz efektownych pokazów odbyły się konkursy z nagrodami i interesujące rozmowy mieszkańców z przedstawicielami zawodów którym patronuje św. Florian. Myślą przewodnią naszych wspólnych działań jest walka ze smogiem, który „dokucza” mieszkańcom naszego piękne miasta.
Otwock 05.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Piotr TabenckiPożar w Emowie...

O godzinie 12.55 w dniu 27 lutego br. wpłynęło do SK KP zgłoszenie o palącym się budynku
w Emowie, gmina Wiązowna. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego zgodnie z procedurami zadysponował zastęp z JRG oraz OSP: Wiązowna i Malcanów. Po dotarciu na miejsce zastano budynek drewniany z silnym zadymieniem i płomieniami obejmujący ¾ dachu. Dowódca ustalił,
że w momencie powstania pożaru w budynku znajdowała się tylko właścicielka, która samodzielnie wydostała się na zewnątrz, nie odnosząc obrażeń.

Podano 3 prądy wody w natarciu, w tym jeden na dach oraz 2 przez otwory okienne. Po przybyciu zastępów OSP dowodzący podjął decyzję o podaniu dodatkowego prądu gaśniczego. Po lokalizacji pożaru strażacy prowadzili prace rozbiórkowe za pomocą podręcznego sprzętu burzącego i pił mechanicznych. Kamera termowizyjna potwierdziła swoją przydatność do szybkiego wykrywania zarzewia ognia.
Dzięki niej, znacznie skrócił się czas prowadzonych działań w trudnych warunkach atmosferycznych,
przy -8 st. C. Podczas akcji wyróżnił się sekc. Jarosław Wielgołaski, który profesjonalnie operował prądem wody na dachu budynku i sprawnie kierował podległymi sobie druhami z OSP.

W działaniach gaśniczych brało udział: 6 zastępów, w tym 27 strażaków, Pogotowie Energetyczne i patrol Policji.
Otwock 28.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockWizytacje w jednostkach OSP

W naszym powiecie trwa cykl spotkań roboczych kierownictwa komendy z druhami OSP. Jest to doskonały sposób do wymiany poglądów, zapoznania się na miejscu z najważniejszymi problemami naszych ochotników i przygotowania druhów do realizacji zadań w roku 2018. W trakcie przedmiotowych spotkań najczęściej poruszane są następujące zagadnienia:

1. Udział jednostek OSP w „Programie modernizacji”.
2. Finansowanie jednostek OSP z budżetu państwa w latach 2016-2017.
3. Możliwości uzyskania dotacji oraz sposoby realizacji zadań w ramach tzw. „montażu finansowego”.
4. Rodzaj i zakres szkoleń planowanych dla OSP w roku 2018.
5. Plan ćwiczeń na rok 2018.
6. Zawody sportowo-pożarnicze w roku 2018.
7. Przygotowanie jednostek do obchodów 100-u lecia Niepodległości Polski.
8. Przegląd umundurowania wyjściowego.
9. Wyjazdowość jednostek OSP do zdarzeń.

Otwock 13.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZebrania w OSP idą pełną „parą” …

W naszym powiecie, w miesiącach styczeń-marzec, odbywają się zebrania sprawozdawcze OSP. W spotkaniach tych uczestniczy kadra tut. Komendy, a przede wszystkim komendant powiatowy i jego zastępca. Zebrania druhów są asumptem nie tylko do podsumowania działalności za ubiegły rok, ale także do poruszenia ważkich spraw nurtujących „społeczność ochotniczą”. Istotnym elementem jest uzyskacie przez zarząd absolutorium.

Myślą przewodnią wystąpienia komendantów na zebraniach jest tematyka dotycząca aktualnego systemu finasowania ochotniczych straży pożarnych oraz przygotowanie jednostek do działań ratowniczych.
W ostatni weekend odbyły się zebrania w OSP: Kołbiel i Józefów. Za tydzień kolejne …
Otwock 05.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockOgniomistrz Edward idzie na emeryturę...

W środę, 31 stycznia br. po przeszło 24 latach służby, st.ogn. Edward Pokrywka zakończył swój ostatni dyżur w szeregach otwockich strażaków.

Zgodnie z tradycją zadzwonił dzwonem obwieszczającym koniec zaszczytnej służby oraz skierował kilka wskazówek do młodszego pokolenia strażaków. St.ogn. Edward Pokrywka bezpośrednio uczestniczył w wielu trudnych i skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Swoje życie zawodowe uzupełniał działalnością w szeregach celestynowskich druhów OSP. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach pożarniczych.

Został odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w trzech stopniach. Przez wiele lat swojej służby starał się być „nauczycielem” dla młodszych pokoleń otwockich strażaków. Jego pasją jest badanie historii pożarnictwa i zbieranie eksponatów strażackich, które prezentuje na wystawach, nie tylko w naszym powiecie. Był podoficerem którego postawę zapamiętamy przez długie lata…
Otwock 01.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Bezpieczne Ferie 2018”

W dniu 17 stycznia br. nad akwenem wodnym w Osiecku przeprowadzono działania edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczne ferie 2018". Grupa dzieci uczestnicząca w obozie survivalowym miała sposobność zapoznać się zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zimowej przerwy szkolnej.

Pokaz, przygotowany przez ratowników JRG Otwock, obejmował przede wszystkim techniki udzielania pomocy osobie pod którą zarwał się lód i wpadła do wody, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz informowania służb ratowniczych o zdarzeniu. Zaprezentowano sprzęt ratowniczy,
w tym specjalne sanie lodowe oraz skafandry chroniące strażaków. Na zakończenie nawiązano do akcji informacyjnej MSWiA „Czad i Ogień. Obudź czujność” promującej użycie czajników dym.

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki pomocy OSP Osiecki i urzędu gminy. .
Otwock 18.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockCopyright@2018Elpaton