Szanowni Druhowie powiatu otwockiego!!

Wydział Operacyjny tutejszej Komendy Powiatowej informuję, że na stronie internetowej KP znajduję się do pobrania aktualna karta skierowania na szkolenia członków OSP.

Obowiązuje jedna karta szkolenia na każdy rodzaj kursu. Należy jedynie w nazwie szkolenia wpisać odpowiednio: Szkolenie Podstawowe, Szkolenie Ratownictwa Technicznego, Szkolenie Kierowców Konserwatorów.


Kartę należy wypełnić zgodnie ze wzorem, w formie elektronicznej (oczywiście kolor czcionki może być czarny). Następnie proszę o wydrukowanie karty i podpisanie jej przez osobę kierowaną na szkolenie i właściwego naczelnika jednostki OSP.Plan szkoleń na 2019r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo
02.03.2019 – 20.04.2019 - 30 miejsc
07.09.2019 – 26.10.2019 - 30 miejsc

Szkolenie dowódców OSP
06.07.2019 – 20.07.2019 - 30 miejsc

Szkolenie kierowców konserwatorów OSP
08.06.2019 – 16.06.2019 - 30 miejsc

W związku z możliwością zorganizowania kursu KPP w 2019r. proszę Panów Naczelników o składanie kart zgłoszeń na w/w kurs do końca lutego 2019r. Zorganizowanie kursu, cena oraz termin (prawdopodobnie lipiec/sierpień), uzależniony jest od ilości zgłoszeń z całego powiatu.

Karty zgłoszeń na szkolenia proszę składać od stycznia 2019r.
Przypominamy ze na kurs podstawowy składamy dwie karty zgłoszeń:
- na kurs podstawowy
- na komorę dymową.

Karty niepoprawnie wypełnione i bez ważnych podpisów nie będą przyjmowane!!!

Uwaga !!
nowy wzór karty skierowania na kurs
(obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

ZASADY PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE


Karta skierowania na szkolenie:


Copyright@2007Elpaton